Robot i Frank

Trenutno se ne emitira Viasat TV1000

Bivši kradljivac dragulja dobiva dar od svog sina: robota-batlera programiranog da se brine za njega. No dvojica ortaka ubrzo se okušaju kao pljačkaški tim.