Transamerika

Trenutno se ne emitira Viasat TV1000

Tjedan dana prije operacije promjene spola, Bree dobiva telefonski poziv tinejdžera koji se predstavlja kao sin sa njegove veze sa fakulteta. Breein psihijatar ne dozvoljava operaciju dok Bree ne razriješi ovaj novi odnos. Stoga je Bree prisiljena odletjeti u New York i izbaviti maloljetnika iz pritvora, kojeg može uz jamstvo izvući samo roditelj. U strahu reći buntovnom tinejdžeru istinu, polaze na put koji će izazvati i promijeniti živote jednoga i drugoga.