Zaljubljeni Shakespeare

Trenutno se ne emitira Viasat TV1000

Mladi Shakespeare, koji ima kreativnu blokadu i nema novca, upozna ženu svojih snova koja ga nadahnjuje da napiše jedno od svojih najpoznatijih djela.